Tоплински пумпи вода - вода и земја - вода

IDM Energiesysteme Made in Austria

Terra SW Комплет

Геотермална топлинска пумпа за греење, ладење и подготовка на санитарна топла вода со помош на енергијата на земјата и подземните води...

iPump Т 2-8 и Т 3-13

Компактната инверторска топлинска пумпа  вода - вода  со интегриран бојлер за санитарна топла вода, поставува нови стандарди за ефикасност и удобност...

Terra SWM

Новата TERRA SWM е инвертерска геотермална топлинска пумпа за греење, ладење и санитарна топла вода. Капацитетот  на топлинската пумпа е променлив помеѓу 3 kW до 13 kW или 6 kW и 17 kW во зависност од моменталната потреба за греење.

TERRA SW TWIN

Геотермална топлинска пумпа TERRA SW со два компресори и капацитет од 20-42 kW. Ги прилагодува своите перформанси на тековната потрошувачка. Оваа топлинска пумпа е особено економична со коефициент на ефикасност (COP) до 6,5

НАВИГАТОР

Никогаш не било лесно да се обезбеди удобност благодарејќи на iDM топлинските пумпи со NAVIGATOR се подготвени за Smart Grid, SmartPhone може да се контролира од далечина и да се следи далечински преку SmartWeb

Топла вода со HGL и Хигиеник

При загревање на топла вода со системот на IDM секогаш се добива свежа, хигиенска и навреме подготвена на саканата температура.

Извори на енергија за геотермални топлински пумпи

Геотермалната топлина е обновлив вид на енергија. Од длабочина од  20m под површината, температурата е константна +10°C без сезонски осцилации. Оваа конзистентност обезбедува енергија за греење во зима и е идеална за ладење во лето. Високите температури во јадрото на земјата (над  1,000 °C во 90% од Земјиното јадро) обезбедуваат обновување на енергијата од дното.Додека пак сончевата радијација ја загрева земјината површина.

Разликуваме четири форми на геотермални топлински инсталации:  геотермални сонди, површински  колекторидиректна експанзија од рамните колектори и употреба на подземни води. Овие четири претставуваат најчести варијанти и поради оваа причина, тие се опишани подетално понатаму. Складирање на мраз, геотермални топлински столбови и сонди се само мал дел од другите методи.  

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Contact

Eneks Group Engineering

Simeon Kavrakirov 20-1/2

1000 Skopje

+389 2 5110347

e-mail: info@eneks.mk

https://www.eneks.mk/

   Линкови

  • За нас

  • Новости

  • Технички документации

  • Референтни објект

  • Facebook