Индустриски одвлажнувачи за пливачки базен со висока ефикасност на рекуперација, предвиден за регулација на влажноста во просторот или превенција на кондензација, дури и при 24 часовна работа каде е потребно константно одржувањње на бројот на измени на воздухот.

Ладилниот циклус се одвива во куќиште изработено од врвни компоненти, во согласност со директивата 97/23/EC за сите операции за заварување и тестирање. Ладилен флуид R410A.

Компоненти: завоен компресор, молекуларен филтерски сушач, термостатски вентил, индикатор на течност, електромагнетен вентил, вентили за контрола и/или одржување, топлински изменувач, бакарни цевки и алуминиумски ребра.

Радијални вентилатори со повратни лопатки, директно прицврстени на перманентниот магнетен мотор без четкици, поради што и се обезбедува намалена потрошувачка на енергија и емисија на звук. Ова решение овозможува автоматкска контрола на протокот, со што се овозможува самостојна калибрација на единицата без мануелно подесување на клапните, секогаш одржувајќи го посакуваниот проток.

Contact

Eneks Group Engineering

Simeon Kavrakirov 20-1/2

1000 Skopje

+389 2 5110347

e-mail: info@eneks.mk

https://www.eneks.mk/

   Линкови

  • За нас

  • Новости

  • Технички документации

  • Референтни објект

  • Facebook