Референцни објекти:

Хотел СУ и Liquid Boutique Bar & Kitchen

Топлинска пумпа Вода-Вода TERRA SW 70 MAX P 100 KW и COP 5.9; Подно греење REHAU; Соларен систем Sonnenkraft; Фенкојлери Actionclima;
Греење, подготовка на санитарна топла, активно и пасивно ладење со вода-вода топлинска пумпа и сончеви колектори. Инсталирано е подно греење/ладење како и фенкојлери во поголем дел од хотелските содржини. Дополнително има и вентилација со рекуператор во ресторанскиот дел и рецепцијата.

Приватна куќа Тафталиџе - Скопје

Топлинска пумпа Вода-Вода TERRA SW 26 Twin; Соларен систем Sonnenkraft, Загревање на затворен базен, Навигатор контрола

Тренинг центар Прокредит Банка - Брезовица

Топлинска пумпа Вода-Вода 2 x AL 60 Max; Соларен систем Sonnenkraft; Higienik за греење на санитарна топла вода, Подно греење ; Фенкојлери GALLETTI; Komfovent рекуператори,

Хотел Црешово Топче - Пробиштип

Топлинска пумпа Вода-Вода TERRA SW HGL 60 P; Соларен систем Sonnenkraft; Фенкојлери GALLETTI;

Апостолски егзархат - Скопје

Топлинска пумпа Вода-Вода TERRA SW 90 P; Соларен систем COMFORT E 1000l;

Приватна резиденција - Тетово

Топлинска пумпа Терра Макс со системско ладење, Хигиеник за СТВ, Комфовент рекуператор, греење на затворен базен, Третман на вода со BWT филтри и омекнувач.

Хотел Лаки - Охрид

Греење, подготовка на санитарна топла и активно и ладење со топлински пумпи Воздух-Вода 3 x TERRA MAX AL 60 со вкупен капацитет на греење 225 KW и COP 4.5 Подно греење; Соларен систем и сетови за греење на базените од Sonnenkraft; Фенкојлери Actionclima. Инсталирано е подно греење/ладење и фенкојлери, во хотелските соби и во ресторанскиот дел. Дополнително за ресторанскиот дел и базените инсталиран е и систем за вентилација.

Станбена зграда Кисела Вода, Инвеститор Голден Арт

Соларен систем за загревање на санитарна топла вода за станабена зграда со 74 станови. Соларен систем Sonnenkraft со колектори SKR 500, Бојлери со волумен 12000 литри , соларна станица SLM 200 HE и контролер SKSCH3, станици за СТВ HYDRO 160 T

Приватна куќа во Струмица

Топлинска пумпа TERRA SW 26 Твин, Соларен систем Соненкрафт за греење на СТВ, подршка на греење и греење на базен. Хигиеник за топла вода, Сматрт Навигатор контрола.

Хотел Гогов - Пехчево

Соларен систем Sonnenkraft, COMPACT E PLUS XL 2000l

Приватна резиденција - Пржино

Топлинска пумпа Вода-Вода TERRA SW TWIN 42 HGL P со капацитет на греење 56 KW и заштеда на енергија COP 6.1; Соларен систем Comfort 1000/6 и сет за греење на базен Sonnenkraft; Подно, ѕидно и таванско греење/ладење ; Вентилација со рекуператор Komfovent; Филтер за вода Е1 БВТ и Омекнувач на вода AQA Perla производ на BWT; Дополнителен систем за наводнување и искористување на бунарската вода од топлинската пумпа на Grundfos. Со Навигатор контролерот на топлинската пумпа е интегриран и фотоволтажен систем од 7kW.

Станбено деловен објект Кодекс -Кавадарци

Топлинска пумпа вода-вода Terra 26 Twin, Хигиеник систем за топла вода, Подно греење, Таванско ладење, Соларен систем

Хотел Вила Парк - Струмица

Топлинска пумпа Вода-Вода 2xTERRA SW 70 P; Соларен систем Sonnenkraft; Подно греење Рехау; Фенкојлери GALLETTI;

Хотел Солун - Трст

Топлински пумпи 2 x Terra AL 60 Max, Греење и ладење со фенкојлери, Хигиеник станица за греење на санитарна топла вода, Соларен систем

Ресторан Линди - Кичево

Tоплинска пумпа Вода-Вода TERRA SW 26; Соларен систем Sonnenkraft; Подно греење ; Фенкојлери GALLETTI;

Деловен центар и хотел во Охрид, инвеститор КАМ Маркет

Топлинска пумпа Вода-Вода TERRA SW 90 MAX со капацитет на греење 113 KW и заштеда на енергија COP 5.5; Соларен систем Sonnenkraft; Подно греење ; Фенкојлери ACTIONCLIMA;

Станбена зграда - Скопје

Греење, подготовка на санитарна топла со соларен систем, пасивно и активно ладење со вода-вода топлинска пумпа. Инсталирано е подно и таванско греење/ладење во целиот објект. Дополнително е монтиран рекуператор за вентилација на секој кат одделно. Контрола со навигатор 2.0 кој овозможува дополнителна заштеда со контролата на температура по зони.

Ресторан Дегусто - Струмица

Топлинска Пумпа ML 11-18, Соларен систем, Подно греење, Таванско ладење, Фенкојлери

Приватна куќа - Струга

Топлинска пумпа Вода-Вода TERRA SW 26; Соларен систем Sonnenkraft; Подно греење ; Таванско ладење

Супермаркет Дијана -Неготино

Топлинска пумпа вода-вода Terra Max, Подно греење, Фенкојлери

Ресторан Бравос - Скопје

Воздушна топлинска пумпа IDM ML 11-18, Соларен систем, Хигиеник станица за СТВ Sonnenkraft, Подно греење и фенкојлери Галети

Деловен објект Тетово

Топлинска пумпа Terra SW 42 Вода - Вода 56 kW, подно греење и ладење, пасивно ладење

Boutique Hotel & Bar Mister I - Ohrid

Boutique hotel & Bar Mister I - Охрид. Објектот е комбинација на врвна енергетск ефикасност заедно со врвна термичка удобност. Систем за греење, подготовка на санитарна топла, активно и пасивно ладење со вода-вода топлинска пумпа TERRA SW 26 TWIN и сончеви колектори Sonnekraft SKR 500. Инсталирно е подно греење во ресторан, во пент хаус е инсталирано подно, ѕидно и таванско греење и ладење, а во хотелските соби фенкојлери Galletti.

Текстилна фабрика Тритекс во Прилеп

Топлинска пумпа Вода-Вода TERRA MAX 90P x 2 ; Индустриско подно греење во хала, Подно греење во канцеларии ; Таванско ладење ; Вентилација Клима комора Komfovent; Користење на отпадна топлинска енергија од компресори за компримиран воздух

Приватна куќа во Виница

Топлинска пумпа Вода-Вода TERRA SW 26; Фенкојлери, Подно греење, Соларен систем Sonnenkraft;