Aero ILM воздушна топлинска пумпа

Компактна воздушна топлинска пумпа AERO ILM Complete за внатрешна монтажа со највисока заштеда во својот сегмент COP од 4.32 при А2C / W 35C

Aero ILM воздушна топлинска пумпа