Aero SLM воздушна топлинска пумпа

Капацитетот на греење на воздушната топлинска пумпа AERO SLM е фреквентно регулиран помеѓу 3 kW и 11 kW или 6 kW и 17 kW во зависност од моменталната потреба на топлина.

Aero SLM воздушна топлинска пумпа