Terra AL 60 Max воздушна топлинска пумпа

Воздушна топлинската пумпа TERRA AL 60 Max со два компресори и два независни ладилни круга,со два испарувачи, два вентилатори и два компресори. Со TWIN технологијата, има два посебни круга за ладење во едно куќиште. Поради посебните кругови, TERRA AL 60 Max може да биде во дефрост режим, додека вториот круг сè уште се загрева.

Terra AL 60 Max воздушна топлинска пумпа