Terra AL Twin воздушна топлинска пумпа

TERRA AL Twin топлински пумпи опремени со два компресори. Како резултат, совршено решение за објекти со потребен капацитет помеѓу 17-38kW. Тие ги прилагодуваат своите перформанси на тековната потрошувачка.

  • Facebook

Контакт

ЕНЕКС Гроуп Инженеринг

Симеон Кавракиров 20-1/2

1000 Skopje

+389 2 5110347

e-mail: info@eneks.mk

https://www.eneks.mk/