Terra AL Twin воздушна топлинска пумпа

TERRA AL Twin топлински пумпи опремени со два компресори. Како резултат, совршено решение за објекти со потребен капацитет помеѓу 17-38kW. Тие ги прилагодуваат своите перформанси на тековната потрошувачка.

Terra AL Twin воздушна топлинска пумпа