Terra ML воздушна топлинска пумпа

Во студените зими ако е потребна поголема моќност за греење отколку во пролет, есен. Модулационата топлинска пумпа ML го зема во предвид и ова и во зависност од верзијата, испорачува помеѓу 5 и 18 kW.

Terra ML воздушна топлинска пумпа