Изработка на проекти за греење и ладење за максимална енергетска  ефикасност кои ви обезбедуваат секогаш идеална температура со најниски трошоци

- Примена на најсовремени софтвери за пресметка, анализа и цртање

- Хидраулично балансирање на цевни мрежи

- Изработка на физибилити студии со помош на професионален софтвер за симулација на модели на системи за греење и ладење, соларни системи, фотоволтаични системи...

Располагаме со мрежа на искусни сертифицирани инсталатери кои имаат завршено теоретски и практични обуки во Австрија за инсталација на топлински пумпи, соларни системи, третман вода.

- Вршиме надзор на инсталациите 

- Хидауличко балансирање на системите по завршување на инсталацијата

- Пуштање во работа

- Европски гаранции  

Сервис и одржување од сертифицирани сервисери 

- Одржување и сервис

- Продолжена гаранција

- Школување на корисникот

- Мониторинг на сите системи 

- Можност за следење на параметрите на секоја топлинска пумпа 

- Намалување на трошоците за енергија преку континуирано следење на работата на системот и негово оптимизирање

  • Facebook

Контакт

ЕНЕКС Гроуп Инженеринг

Симеон Кавракиров 20-1/2

1000 Skopje

+389 2 5110347

e-mail: info@eneks.mk

https://www.eneks.mk/