top of page

Топлински пумпи

Топлинските пумпи работат преку искористување на топлината од атмосферата, површинските води, земјината кора или од подземните води. Енергијата се извлекува преку систем на размена на топлина и која потоа се спроведува и концентрира во процесите на топлинската пумпа. Во овој процес температурата на течноста која циркулира се зголемува до 30-50/60°C. 

Иако за работа и напојување на топлинската пумпа потребна е мала количина електрична енергија, односот на произведената топлина спрема потрошена електрична енергија во топлинските пумпи е значаен. Доколку е потребно, топлинската пумпа може да работи и на обратен режим, односно да овозможи и ладење на просторијата.

Топлинските пумпи во голем број случаи претставуваат најекономично решение за загревање и ладење на домови и други простории каде што престојуваат луѓе. 

Ние во Енекс ги нудиме најквалитетните топлински пумпи од австриската компанија iDM: 

Предности за користење на топлински пумпи:

Топлинските пумпи овозможуваат голем комфор и идеална клима за корисникот. 

Трошоците за одржување се ниски и не бараат секојдневна посветеност како кај останатите конвенционални системи за греење.

Обезбедуваат греење и ладење на просторот.

Управувањето со топлински пумпи е многу едноставно и софистицирано преку современ кориснички интерфејс кој нуди детален приказ, едноставна навигација и паметни контролни функции. 

Оваа инвестиција последните години е исклучително исплатлива инвестиција бидејќи и комерцијалните банки нудат поволни еко-кредитни линии, кои се наменски за подобрување на енергетската ефикасност на објектите. 

Тивки се во својот работен режим, а нивното користење е крајно едноставно. 

Дополнително, за да се запазат критериумите за добивање на Енергетски пасош за објектите, колку што е важна топлинската изолација преку примена на термоизолациони материјали, исто толку важно е изнаоѓањето на вистинско решение за греење, ладење и вентилација. Топлинските пумпи кои во исто време и ладат и греат се токму такви, дополнително се исклучително еколошко решение. 

Изворот на ладење и греење кај топлинските пумпи може да биде: земја, вода или воздух. 

Топлинските пумпи овозможуваат и загревање на санитарна вода со ефикасност од 3 до 5 поголеми од електричните грејачи, така што во некои случаи не е потребно инсталирање на сончеви колектори. 

Идеални се за реновирање и комбинација со постојното греење – подно, инвертери, радијатори. 

Нудиме 3 различни пакети за одржување iDM топлински пумпи. 

Топлински пумпи

Соларни системи

Сончевата енергија е најистакната технологија за само-потрошувачка на енергија, бидејќи е широко распространета,  лесно достапна, со прифатлива цена за поголем број на домаќинства, особено доколку се искористува преку поставување на фотоволтаици.  

Фотоволтаичните системи, односно сончеви колектори, генерираат електрична енергија директно од сонцето користејќи соларни панели кои се интегрирани во градежните конструкции, на покрив, ѕидови или дури прозорци (со користење на проѕирни панели). Енергијата добиена преку соларните системи може да се користи директно на самото место, да се пренесува до јавните електродистрибутивни мрежи или да се складира во батерии кај самиот произведувач-потрошувач на соларна енергија. 

Соларната енергија во домаќинствата најмногу се користи за добивање на топла вода, но и за греење и ладење. Панелите на покривот функционираат како собирачи на сончева светлина, кои содржат цевки со течност во нив. Сончевото зрачење ја загрева течноста во цевките кои потоа се транспортираат во системот за греење подготвени за употреба, на пр. за греење вода.

 

Сонцето е неограничен извор на енергија. Ако сакате топла вода, греење во објектот или греење на базен, соларните термални инсталации се идеално решение за вас. Се состојат од серија од колектори на покривот, бојлер за санитарна топла вода или греење, хидраулични модули и контролна единица. Колекторите ја апсорбираат радијацијата од сонцето, хидрауличните единици ја пренесуваат топлината до бојлерот каде централно се зачувува и понатаму се дистрибуира за да се произведе вашата санитарна топла вода, да се загрее објектот или да се загрее вашиот базен.

Ако сонцето зрачи помалку енергија отколку што е потребно, топлинската пумпа е одличен дополнителен систем за добивање поголемо количество на енергија од сонцето користејќи го околниот воздух, земјата или пак, подземната вода.  Ова значи дека нема да ви биде повеќе потребно дополнително греење.

Составни елементи и начин на функционирање: 

КОЛЕКТОРИ

Кога сончевото зрачење ќе го погоди колекторот се загрева течноста во внатрешноста на колекторите. Дури и на облачни денови колекторите се во состојба да апсорбираат радијација од сонцето.

ТОПЛА ВОДА

Модулот за свежа вода обезбедува – според принципот за континуиран проток и најмали загуби во мирување – хигиенска без ризик од легионела, санитарна топла вода кога е потребна во количина колку што е потребно.

ЦЕВНА МРЕЖА

Кога температурата на течноста во колекторот е доволно висока, започнува транспортот на топлина преку цевките до бојлерот.

ТОПЛИНСКИ ПУМПИ

Кога енергијата од сонцето не е доволна за да се задржи температурата во бојлерот и да се покрие побарувачката на енергија за објектот, топлинската пумпа е идеална за се произведе потребното дополнително греење. Топлинската пумпа ја користи температурната разлика на воздухот надвор од куќата, на земјата или на подземната вода како извор на енергија.

БОЈЛЕР

Бојлерот функционира како централно складирање на топлина и се полни (загрева) преку високо ефикасна соларна пумпна единица. Во комбинација со посебниот дизајн на бојлерот и софистицираната техника за полнење, резултатот е извонредна ефикасност.

ГРЕЕЊЕ НА ОБЈЕКТОТ

Грејниот модул е дизајниран за работа на мешани грејни кругови на пример, подно греење или радијатор.

МОДУЛИ

Покрај високо ефикасната соларна пумпна единица која ја пренесува топлината од колекторот до бојлерот, таканаречениот модул за свежа вода и грејниот модул ја пренесуваат енергијата до таму каде што е потребно.

ГРЕЕЊЕ НА БАЗЕНИ СО СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ 

SONNENKRAFT соларните решенија дополнително можат да се користат за да се загрее базен, на отворено или во затворено

Соларни системи

Фотоволтаици

Енергијата од сончевото зрачење е најобилен, неисцрпен, бесплатен и обновлив извор на енергија, која не ја загадува околината. Токму поради овие предности се помасовно е инсталирањето на фотоволтаични системи, уреди за  конверзија на сончевата енергија во електрична.

Фотоволтаични системи се интегриран збир на фотоволтаични модули со сите потребни компоненти. Проектирани се да ја примат сончевата енергија и да ја претворат во конечна електрична енергија со која се обезбедува работата на одреден број еднонасочни (DC) или наизменични (AC) потрошувачи. Наједноставниот фотоволтаичен систем напојува само еднонасочни потрошувачи. Со вградување на изменувач, ваквиот систем може да произведува електрична енергија за сите наизменични потрошувачи.

Фотоволтаици

Топла вода преку соларен систем

Решенијата за санитарна топла вода од SONNENKRAFT ја користат енергијата од сонцето за да ја загреат потребната санитарна топла вода, на пример во кујната или во бањата.

Сонцето ја загрева течноста во соларните панели на покривот. Топлината од соларната течност се пренесува на водата во резервоарот за топла вода и на тој начин се добива санитарна топла вода.

Придобивки:

     Производство до 80 % од вашата топла вода бесплатно

     Брза и лесна инсталација

     Ниско ниво на одржување

     Премиум SONNENKRAFT квалитет

     Достапни се различни системски решенија

COMPACT

Наједноставно и најефикасно решение за подготовка на топла вода.

 • Покрива до 70% од потребите за топла вода,

 • Универзален резервоар за складирање топла вода со капацитет од 300 до 1000 литри,

 • Максимална удобност за топла вода благодарение на брзото загревање преку голем внатрешен регистер. 

Сетовите се состојат од:

 • Соларни колектори и

 • Резервоар за топла вода со соларна пумпна станица вклучувајќи контролер.

SONNENKRAFT ви го дава наједноставното решение за искористување на моќта на сонцето во вашиот дом.

set_compact-9038279a.png

Високоефикасна пумпа

Пумпата со висока ефикасност во претходно инсталираната пумпна станица RLGHE значително ја намалува потрошената енергија, кога работи соларниот систем.

Соларен контролер

Однапред конфигурираниот контролер го олеснува ракувањето со COMPACT решението. Достапно како опција: пресметка на количината на топлина преку мерниот дел со сензор Grundfos (RLGHE-VFD). 

Едноставна инсталација

Технологијата Plug & flow (пред-инсталирана пумпна станица со резервоар за складирање од 200 до 500 l со 2 регистри) го прави уредот лесен за инсталирање и стартување. COMPACT, исто така, заштедува многу простор благодарение на неговиот тенок дизајн на резервоарот за складирање.

Сигурна технологија

Сите компоненти се произведени со врвен европски квалитет, внимателно тестирани и совршено прилагодени еден на друг. Sonnenkraft користи само докажана технологија која обезбедува издржливост и ефективност.

Топла вода

Поддршка на греење преку соларен систем

Решенијата за санитарна топла вода и поддршка за греење на SONNENKRAFT ја користат енергијата од сонцето за да дадат голем дел од енергијата која е потребна, бесплатно. Овие решенија дополнително можат да бидат поддршка за загревање на базен.

Како функционира? - Сонцето ја загрева течноста во сончеви колектори на покривот. Топлината од соларната течност се пренесува на водата во резервниот резервоар. Потоа може да циркулира во системот за греење во собите. Кога е потребна топла вода во кујната или бањата, модулот за свежа вода загрева ладна свежа вода. Ова решение исто така може да се користи и за загревање на базени.

SONNENKRAFT SKR500

Соларни колектори за покрив

Соларниот термички колектор апсорбира зрачење од сонцето и истото го претвора во корисна енергија за да произведе санитарна топла вода, поддршка на греењето и загревање на базен за пливање.

Соларното зрачење поминува низ стаклото и се претвора во термичка енергија и течноста во апсорберот се загрева. Високо ефикасниот слој на апсорберот обезбедува највисока можна апсорбција и минимум емисија – дури и во облачни периоди.

Уникатниот и ексклузивен SONNENKRAFT SKR500 колектор има ефикасност од  82%,  што го прави еден од колекторите со најдобри перформанси на пазарот. Ги комбинира најновата технологија со утврденото know-how. SKR500 е првиот колектор со стаклен дизајн без рамка и лесен монтажен систем обезбедувајќи едноставна и брза инсталација со само една стандардна алатка.

Sonnerkraft.png

ГОЛЕМА ФЛЕКСИБИЛНОСТ - Дизајнот на колекторот овозможува голема флексибилност во конфигурирање на колекторското поле и е хидраулично поврзан.

 

МОНТАЖА БЕЗ АЛАТ - Сите главни апликации можат да се монтираат на SKR500 со многу малку алат. Ние го нарекуваме тоа  “Plug & Flow".

 

ДИЗАЈН БЕЗ РАМКА И МНОГУ МОЖНОСТИ ЗА МОНТАЖА - Рамниот колектор без рамка изгледа одлично во сите инсталациони варијанти. SKR500 има најширок спектар на монтажни системи од сите SONNENKRAFT колектори.

 • Рамен колектор со уникатен дизајн на стакло без рамка,

 • Високи перформанси со 82% ефикасност,

 • Едноставна и брза инсталација - приклучок и проток,

 • Формат на портрет и лендскејп,

 • Голем асортиман на системи за монтирање за сите видови покриви,

 • Минимално растојание помеѓу покривот и колекторот,

 • Апсорбер на меандер 

 • Голема термичка должина. 

Plug and Flow колектор PFM ALPIN

Соларниот термички колектор апсорбира зрачење од сонцето и истото го претвора во корисна енергија за да произведе санитарна топла вода, поддршка на греењето и загревање на базен за пливање.

Соларното зрачење поминува низ стаклото и течноста во апсорберот се загрева. Високо ефикасниот слој на апсорберот обезбедува највисока можна апсорбција и минимум емисија – дури и во облачни периоди. 

 • Апсорбер во форма на меандра

 • Едноставна и брза инсталација (plug & flow) - на и во кров

 • Патентирана технологија на поврзување

 • Одличен сооднос цена - перфоманси

kollektor_PFM-e28536f7.png
Поддршка на греење

Инвертери и батерии

За производителот

KACO new Energy, е компанија која со својата посветеност и страст за истражување нуди производи изработени со висококвалитетни инженерски вештини во областа на независно и децентрализирано снабдување со енергија. Нашите инвертери се дизајнирани да поддржуваат употреба на обновливи извори на енергија, како и ефикасно управување со енергијата низ целиот свет. КАСО  креира и имплементира проекти со квалитет и посветеност и континуирано ги развива своите производи „made in Germany“.

Истражувањето и развојот, како и производството се одвиваат на две локации во Германија - во Некарсулм и Касел. Со 280 вработени, KACO new Energy е еден од најважните производители на инвертери за фотоволтаични (PV) постројки и системи за складирање на енергија со испорачани повеќе од 880.000 инвертери низ целиот свет.

Посветени на дигитализација во индустријата за снабдување со електрична енергија, овозможуваат интеграција на соларните фотоволтаици во различни сектори и на тој начин активно го обликуваат енергетскиот свет за иднината во различни земји. Од крајот на април 2019 година, KACO new Energy е подружница на Siemens AG.

Во рамките на Siemens AG, KACO new Energy е специјалист за енергетска електроника за децентрализирано снабдување со енергија, како дел од Оперативната компанија Smart Infrastructure. 

Жичани инвертери за фотоволтаици

Различни модели и различна моќност за различни намени.

Во 1999 година, KACO new Energy го револуционизира пазарот со првиот жичен инвертер без трансформатор. До денес, нашите жичени инвертери се произведуваат во Германија, но одамна ги освоија светските пазари. Тие се опремени за широк спектар на примена во фотоволтаични постројки од сите големини - од индивидуални домови до соларни централи со повеќе мегавати.

Blueplanet 125 TL3 - 165 TL3

inv1.webp

Жичани интвертери  за соларни електрични централи во големина за комунални услуги до мултимегаватни соларни паркови: 125 / 137 / 150 / 155 / 165.

Blueplanet 165 TL3 е едноставна врска помеѓу ниските инвестициски трошоци и високиот поврат на инвестицијата на големите соларни централи со технологија од 1500 волти.

 

Економичен е бидејќи инвертерот на жици има извонредна јачина на моќност од над 2 kW/kg. 

Предности:

 • помалку инвертери за иста моќност,

 • компактен дизајн за намалени транспортни трошоци,

 • мала тежина помала од 80 kg за полесна инсталација.

Поместувајќи ги границите

Blueplanet 60.0 TL3

Соларен фотоволтаичен инвертер за децентрализирани комерцијални и индустриски соларни електрични централи. 

Blueplanet 60.0 TL3 се надоврзува на докажаната технологија и исклучителната флексибилност на неговиот успешен претходник, blueplanet 50.0 TL3. Со 20 проценти поголема моќност, новиот инвертер нуди подобрена цена по вати. Неговите технички карактеристики се насочени кон висока безбедност на централите и заштеда на дополнителен материјал.

23.webp

Направете 3 од 2

Blueplanet 60.0 TL3 апсорбира големи излези од фотоволтаичниот генератор во моменти на многу високо зрачење благодарение на неговата способност за преоптоварување: Преоптоварувањето на еднонасочната страната може да биде 1,5 пати поголема од наизменичната струја.

За кул умови.

Го интегрира она што ви е важно

Инвертерот е достапен во бројни верзии за да се прилагоди токму на потребите на клиентите. Изборната опрема, која може да се надополни, ја прилагодува дури и на променливите барања. Верзијата XL интегрира: заштита од преголем напон на еднонасочна струја тип 1+2, прекинувач за еднонасочна струја, 12 DC влезови, струен осигурувач PV+.

Blueplanet 60.0 TL3 го задржува познатиот концепт на вградени преклопници. Ова ги зачувува надворешните преклопници за заштита на мрежата и централата, за кои брзо се собираат 4-цифрени количини. Powador-protect ја презема контролата на прекинувачите на делот на инвертерот.

До крајните лимити

Blueplanet 60.0 TL3 се справува со максимална струја на куса врска од 190 ампери. Тоа значи одлична употребливост со нови модули со голема моќност – вклучувајќи бифацијални соларни модули за агрофотоволтаични апликации – кои бараат голема стабилност на струјата.

Blueplanet 87.0 TL3 – 125 TL3

Одлично се комбинира.

Жичани интертери за комерцијални и индустриски фотоволтаични системи: 87.0 / 92.0 / 105 / 110 US/ 125 US.

Започнете да штедите на трошоци

Blueplanet 92.0 TL3 треба да ги исполни повеќето од вашите барања. Една од причините за ова е напонот на линијата од 400 V кој ви овозможува да го поврзете инвертерот со трансформаторот на лице место - и да го комбинирате со blueplanet 20.0 TL3 за дополнителни MPP тракери.

Можете да имплементирате заштита на мрежата и централата, исто така, без вообичаените трошоци: потребните преклопници се интегрирани во blueplanet 92.0 TL3 и може да се активираат директно од контролната единица Powador-protect. Дополнително, инверторот е погоден и за фотоволтаични модули од 1500 V и 1000 V.

Инверторот има SPD тип 1+2 приклучоци на енонасочната страната за заштита од преголем напон; приклучоците за страната со наизменична струја, како и интерфејсите RS485 и Ethernet може лесно да се монтираат.

2.webp

Ефикасно

Blueplanet 92.0 TL3 го должи својот висок сооднос на дизајнот DC: AC од 1,5:1 на иновативните транзистори од силициум карбид. Нивниот екстремен капацитет за топлинско оптоварување исто така го прави „пустински инвертер“ со одложено намалување на моќноста. Во Blueplanet 105 TL3 топлинската резерва наместо тоа се инвестира во 15 проценти повеќе енергија. Го имате изборот!

Blueplanet 50.0 TL3

Инвертер на којшто може да се потпрете.

Соларен фотоволтаичен инвертер за децентрализирани комерцијални и индустриски централи на соларна енергија. 

Кога се градат соларни централи, се поставува прашањето: Како да се балансираат планирањето, инсталацијата и стабилната работа? Со blueplanet 50.0 TL3 пресметката функционира - дури и ако варијаблите се менуваат од проект до проект.

4.webp

Различни верзии на жичаниот инвертер и дополнителната опрема се прилагодуваат конкретно на барањата на вашиот конкретен PV проект. Проширената верзија XL, на пример, ви нуди прекинувач на еднонасочна стуја, 10 DC влезови, DC заштита од преголем напон тип 1+2 како и држачи за осигурувачи за заштита на жици PV+; кога нарачувате, кажете ни дали ви се потребни осигурувачи од 15А или 20А.

Еден инвертер, повеќе примени 

Заедничката основа на сите верзии на инвертер е:​

 • Опција OD+ за крајбрежни и корозивни средини со солен воздух

 • Одложени перформанси за региони слични на пустината

Така ќе можете да имплементирате комерцијални соларни покриви, како и соларни централи поставени на земја со една иста платформа за инвертер - веќе инсталирани во проекти со моќност од над 2,5 гигавати ширум светот од 2016 година.

Оптимизиран TCO

Blueplanet 50.0 TL3 е спој на мноштво други карактеристики кои се дизајнирани за најголема техничка и економска ефикасност. На овој начин, инверторот го отвора патот за оптимален вкупен трошок на сопственост (TCO) на соларни централи.

Придобивки

 • Компактен, ѕиден инвертер за дизајн на децентрализирани системи

 • Дизајниран за економична употреба во соларни централи

 • Бројни верзии на инвертерот за специфични проектни барања

 • Специјални својства за екстремни климатски услови

 • Површина за поврзување погодна за инсталација, работа погодна за корисникот

 • Интегрирани прекинувачи за секција за исплатлива мрежа и заштита на растенијата со Powador-protect

 • Сертифициран за Јапонија

 • KACO new Energy награден со Top Brand PV 

Blueplanet 15.0 TL3 + 20.0 TL3

Адаптибилни на покривот, моќни во паркот. 

Соларни фотоволтаични интвертери за проекти од мали комерцијални покриви со соларни централи поставени на земјиште.  

Сеопфатни меѓу инвертерите

Со инвертерите blueplanet 15.0 TL3 и 20.0 TL3 можете лесно да се справите со комерцијални и индустриски соларни централи - дури и ако за неуниформните или комбинирани покриви е потребен софистициран дизајн. Двата инвертери имаат 2 MPP тракери на кои можете да поврзете по 2 жици симетрично и несиметрично.

За да ви ги имате сите опции при изборот на фотоволтаични модули, на MPP тракерите може да им се додели максимална влезна струја од 20 ампери за паралелно поврзување на жиците - или можете да ги премостите тракерите, па дури и да вклучите 40 ампери.

ezgif.com-gif-maker-removebg-preview.png

За соларни паркови поставени на земја, ги користите инвертерите како соодветен додаток на поголемата blueplanet 50.0 TL3. Сите инвертери се погодни за поврзување со нисконапонски и среднонапонски мрежи.

Дополнителна безбедност​

Безбедносниот аспект е нагласен со претходно инсталираните приклучоци, кои во секое време можат да се монтираат со комбинирани одводници SPD тип 1+2 за заштита од преголем напон на еднонасочната струја. Покрај тоа, инвертерите се заштитени од корозија на солен воздух во близина на морето како стандардна карактеристика.

Blueplanet 15.0 TL3 и 20.0 TL3 се исто така опремени со преклопници од работа. Овие можат да се решат директно од контролната единица Powador-protect - најекономичното решение достапно на пазарот за заштита на мрежата и централата и управување со информации.

Придобивки:

 • Висока флексибилност за дизајни со голема побарувачка на системот и жичани конфигурации 

 • Многубројни безбедносни функции

 • Површина за поврзување погодна за инсталација и работа погодна за корисникот

 • Бројни стандардни интерфејси за широки опции за комуникација

 • Внатрешно складирање на податоци од дневникот, не е потребен посебен носач на податоци

 • blueplanet 20.0 TL3 сертифициран за Јапонија

 • KACO new Energy награден со Top Brand PV

Blueplanet 3.0 NX1 M2 - 5.0 NX1 M2

Мал систем? Голема примена. Сигурна работа.

Еднофазни жичани инвертери за резиденцијални соларни фотоволтаични централи: 3.0 / 3.7 / 4.0 / 5.0. 

Со blueplanet NX1 M2, KACO new Energy ја претставува својата следна генерација на 1-фазни инвертери. Нивните карактеристики се особено дизајнирани за лесно поставување и работење. Ознаката M2 го означува бројот на MPP тракери, од кои и двата може да се наполнат со по 3.500 вати. Затоа, Blueplanet NX1 M2 се погодни за секоја геометрија на покривот.

Придонесува за лесно планирање бидејќи 80 V е најнискиот работен напон со многу широк дизајн на прозорец од 100 V почетен напон па до 580 V максимален DC напон. За операторите, ова значи најголем можен соларен придонес во секое време од денот, во која било сезона.

12.webp

Богат со карактеристики, лесен на тежина.

Со тежина од 11 килограми и помалку од 38 сантиметри максимално продолжување, blueplanet NX1 M2 го прави лесен целиот логистички синџир од складирање до транспорт до инсталација. Каблирањето се врши преку познатите Sunclix конектори - не се потребни специјални алатки.

Конфигурацијата и пуштањето во работа брзо се завршуваат преку апликацијата за инсталација која ве води сама. Потоа, инсталатерите и операторите можат лесно да комуницираат со инвертерите преку WiFi. Blueplanet NX1 M2 работи во тивок режим со минимална само-потрошувачка помала од еден вати.

Blueplanet 3.0 TL3 - 10.0 TL3

Инвертери за приватна енергетска револуција.

Соларни фотоволтаични инвертери за резиденцијални и мали комерцијални системи на соларна енергија: 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.5 / 7.5 / 8.6 / 9.0 / 10.0

Не мора секогаш да биде на југ: инвертерите blueplanet 3.0 TL3 до 10.0 TL3 ви нудат опции за имплементирање на мултистранични соларни инсталации. Така, не двоумете се да ги вклучите и источните и западни страни на покривите, вклучително и капак- прозорци во вашиот дизајн за да го извлечете максимумот од вашата инвестиција на фотоволтаици. 

Добро испланиран, брзо инсталиран

Можете да изберете од бројните инвертери кои сите се опремени со 2 MPP тракери; и како и кај повеќето KACO new energy инвертери, тракерите можат да ја обработат целата наизменична струја.

Овие лесни единици можете лесно да ги монтирате на ѕидот; Приклучоците за еднонасочна и наизменична струја лесно се поврзуваат преку приклучоците.

Пуштањето во употреба е лесно потпомогнато со докажаниот приказ со неговото добро уредено мени. Непречена комуникација со инвертерите се постигнува преку стандардните интерфејси на USB, RS485 и Ethernet конекции. Дневникот на податоци со веб-серверот е исто така интегриран за реално следење.

86.webp

Само-потрошувачка на соларна енергија

Функцијата Priwatt исто така доаѓа со работењето на инвертерот: секој што бара лесен начин директно да ја користи сопствената сончева енергија на насочен начин, ја постигнал својата цел овде.

Придобивки:

 • Брз поврат на инвестиција на станбени и мали комерцијални фотоволтаични низи

 • Висока флексибилност за неконвенционални дизајни на системи

 • Проширена стандардна опрема

 • Едноставна инсталација и пуштање во работа

 • Логер на податоци со веб-сервер за континуирано следење на системот

 • Оптимизиран за насочена само-потрошувачка на соларна енергија

 • KACO new Energy награден со Top Brand PV

Хибридни и батериски инвертери за фотоволтаични системи 

Во коалиција со енергијата.

Понекогаш вистинските богатства лежат складирани и скриени на таванот. Пред да губите време во потрага по нив, зошто да не донесете одлука за систем за складирање енергија сега? Складирањето на електрична енергија и нејзиното користење за само-потрошувачка го прави вашето снабдување со енергија поефикасно и независно и нуди финансиски предности – во вашиот дом и во деловните објекти.

Blueplanet hybrid 10.0 TL3

Зачувување на сонцето на едноставен начин.

Хибриден инвертер за резиденцијални и мали комерцијални системи на батерии за чување и соларни фотоволтаици. 

Дали сте подготвени да ја искористите моќта на сонцето? И да го комбинирате со единица за складирање батерии? И направете се независни од мрежата? Нашиот хибриден инвертер е идеална врска помеѓу соларниот фотоволтаичен систем и батериите, за да можете да ја користите вашата само-генерирана соларна енергија што е можно поефективно.

45.webp

Три во едно инвертер

Blueplanet hybrid 10.0 TL3 е соларен PV инвертер, инвертер на батерии и островски инвертер во едно и ги исполнува сите можни барања за вашиот систем за складирање на соларна енергија:

 • внесување на сончевата енергија во мрежата

 • полнење на батеријата со вишок соларна енергија

 • зголемување на само-потрошувачката дење и ноќе поради празнење на батеријата

 • контролен центар за итна или работа надвор од мрежата преку PV систем.

Ефикасен

Покрај максималната ефикасност од над 98 проценти за внесување електрична енергија во мрежата и над 97 проценти за полнење и празнење батерии, инверторот покажува и одлично однесување со делумно оптоварување.

Придобивки:

 • Излез на инвертер од 10 kW, исто така при работа со батерии

 • 3-фазна паралелна работа на мрежата, способна надвор од мрежата, 

 • 2 MPP тракери за флексибилна интеграција на соларни PV системи,

 • 98% ефикасност, извонредно однесување при делумно оптоварување

 • Интегрирано управување и следење на батериите

 • Адаптер плоча и мала тежина за лесна инсталација

Blueplanet gridsave 50.0 TL3-S

Срцето на вашата батерија за складирање. 

Батериски инвертер за комерцијално и индустриско складирање на енергија. 

Blueplanet gridsave 50.0 TL3-S е двонасочен батериски инвертер со моќност од 50 киловати. KACO new Energy конкретно го адресира и фокусира овој инвертер кон интеграторите на системи за складирање. Нивните решенија ги поддржуваат јавните комунални претпријатија, операторите на дистрибутивните системи, EPC и големите бизниси во управувањето со мрежата при балансирање на производството и оптоварувањето на електроенергетските мрежи.

78.webp

инвертeри на батерии + 1 батерија = ефикасно складирање на енергија

Инвертери и батерии

Инвертерите на батериите можат да работат паралелно на еднонасочната страната. Ова ви овозможува да поврзете неколку инвертери на една батерија со голем капацитет. За таа цел, инверторот е компатибилен со различни типови батерии. Предностите се максималната достапност на системот и ефикасноста на системот за складирање на енергија.

Подготвен за управување со мрежата

Blueplanet gridsave 50.0 TL3-S може да се поврзе паралелно на страната наизменична струја во неограничен број. Затоа, големината на системот за складирање е скалабилна според барањата за децентрализираните апликации до опсегот на мегавати.

Со ослободување на складираната енергија за време на периоди на голема побарувачка на енергија, инверторот на батеријата ги регулира енергетските пикови. Со полнење и празнење на батериите, помага во управувањето со мрежата, или да се компензира реактивната моќност или да се обезбеди дополнителна активна моќност.

Придобивки:

 • Споена со наизменична струја, скалабилна – може да се надградува

 • За различни типови батерии

 • Висока достапност на системот поради неколку инвертери поврзани на една батерија

 • Висока ефикасност, особено во опсегот на делумно оптоварување

 • Способна и овозможена реактивна моќност

 • Лесно се контролира преку стандарден протокол за отворена комуникација

Складирање на енергија. Лесно за управување.

Blueplanet gridsave 92.0 - 137 TL3-S

63.webp

Двонасочни батериски инвертери врз база на SiC технологија за комерцијално и индустриско складирање на енергија: 92.0 / 110 / 137

Максимизирање на поврат на инвестицијата

Blueplanet gridsave 92.0 TL3-S е првиот инвертер на батерии што вградува силициум карбид (SiC) напојувачки модули. Предностите на SiC се манифестираат во супериорната ефикасност до 98,8 проценти. Спротивно на PV, енергијата во системот за складирање мора двапати да тече низ инвертерот - полнење и празнење на батериите. Оттука, колку е подобра ефикасноста на инвертерот, толку повеќе енергија може да се испорача надвор од системот.

Иновација со која лесно се ракува  

Друга предност на SiC е помала загуба на топлина. Така, компонентите како што се индукторите за напојување и ладилниците би можеле да бидат димензионирани помали: Ова резултира со релативно мала тежина од 80 килограми за полесна инсталација.

Отворен стандард за комуникација

Blueplanet gridsave 92.0 TL3-S е контролиран од супервизорски систем за управување со енергија (EMS) преку Sunspec Modbus TCP. Овој широко користен интерфејс ви овозможува лесно да ги исполните индивидуалните барања во дизајнот на апликацијата за складирање енергија.

Придобивки:

 • Воведување на силициум карбид (SiC) полупроводнички модули на пазарот за складирање енергија

 • Оптимизирано термичко однесување за топла клима

 • Висока ефикасност, исто така во опсегот на делумно оптоварување

 • Висока флексибилност на системот, можна е паралелна работа со наизменична струја и еднонасочна струја

 • Способност за реактивна моќност

 • Лесно се контролира преку стандардот за отворена комуникација

 • Достапна е верзија пред полнење и други варијанти

Климатизација и вентилација

​​Вентилацијата во објектите е клучна за да обезбеди постојана замена на отпадниот воздух од просторијата со свеж воздух од надворешната средина за да се одржат потребните хигиенски услови неопходни за здрав и пријатен престој на луѓето. Улогата на вентилацијата е и да го загрее воздухот доколку е потребно, да ги отстрани вишокот на влага и штетни гасови од просторијата и да го лади воздухот во летниот период. За удобно сместување и зачувување на здравјето и целосниот работен капацитет на луѓето, важни се следните препораки:

Климатизација и вентилација

    Температурата на воздухот во зима во просториите треба да биде 21 ± 1 °C. Во лето, пријатните температури се помеѓу 24 и 26°C; 

    Удобна релативна влажност се движи од 40% до 50% во зима и 50 ± 5% во лето. Вредностите под 30% се медицински непожелни, бидејќи резултираат со сушење на дишните патишта кај луѓето;

    Брзината на протокот на воздух во областа каде што престојуваат луѓето треба да биде од 1,5 до 2m/s.

Ние во Енекс нудиме целосни решенија за климатизација, вентилација и одвлажнување на просторот без разлика на големината. Соработуваме со врвни европски брендови за: 

 • Вентилоконвектори од Galletti Италија и Actionclima од Италија

 • Одвлажнувачи од Hidew - Италија

 • Рекуператори од KOMFOVENT, Литванија 

Вентилоконвектори

Вентилоконвектор е уред кој се состои од цевен топлиноизменувач и вентилатор. Наоѓаат примена во станбени, комерцијални и индустриски згради, со цел на загревање и ладење на проторот. Тие се поврзуваат со сопствен контролер за регулирање на температурата на еден или повеќе вентилоконвектори во иста просторија. Термостатот ја контролира брзината на вентилаторот и/или протокот на вода до изменувачот на топлина со помош на контролен вентил.

 

Достапни се различни конфигурации на единици - хоризонтална (поставена на таван) или вертикална (монтирана на подот или на ѕидот).

Фенкојлер ART -U Galletti

Интелигентниот Фејконлер кој ги поставува правилата на дизајн. Ништо повеќе нема да биде исто.

Удобноста станува уметност

ART-U е фенкојлер од следната генерација инспириран од иновациите водени од дизајнот. Нов пристап кон технолошкиот развој што Galletti го примени на удобноста на просторите што треба да се живее секој ден, преку совршена комбинација на перформанси и естетика. Синтеза на целосно италијанска вокација што Galletti ја примени на полето на климатизацијата, преку производ со невиден потенцијал за прилагодување.

Големото искуство на Galletti во развојот и дизајнот на фенкојлерски единици и постојаното инвестирање во иновации, е заслужно за креирање на моделот ART - U,

резултат на перфектна комбинација на изведба и дизајн. Целта постигната со овој проект е апсолутно амбициозна: ги задоволува потребите за енергетска ефикасност, при што

одлично да се вклопува во последните трендови на внатрешниот дизајн и уредување.

ART – U е достапен со длабочина од само 10cm, а благодарение на единствениот дизајн, е креиран да биде врвен производ, кој се адаптира перфектно во сите ентериери создавајќи потопол и посовремен амбиент. Достапен е во сива и бела изведба на панелот, а има можности за металик и канвас варијанти.

white_componenti.png

Достигнувањето на високи естетски стандарди не ја ослабнува конструкцијата на единицата, благодарение на примената на нови современи тестирани материјали на производство. Со моделот на ART - U комлетно е редизајниран моделот на фенкојлер, благодарение на софтверски симулации за оптимизација на енергија внатре во изменувачот на единицата во комбинација со примена на перманентни магнетни модули. 

Технологија и интелигенција  - Двигател на иновациите со навистина извонредни карактеристики.

Најсовремената технологија на климатизацијата од техничка гледна точка е постигната благодарение на оптимизацијата на размената на топлина во внатрешноста на вентилаторот, во комбинација со високите перформанси на EC инвертер моторите. Крајната придобивка добиена од CFD симулациите е подобрување на размената на топлина, со последователно намалување на потрошувачката на енергија и емисиите на бучава со истите компоненти и под исти работни услови.

Ефективната удобност во просторијата е ефикасно и интуитивно гарантирана со микропроцесорски контролни панели. Регулирањето на климатизацијата станува мултифункционално и достапно од еден уред, благодарение на апликацијата Galletti и софтверот за следење GARDA.

Вентилоконвектор ESTRO од Galletti

Најкомплетни фенкојлери на пазарот, вклучувајќи ја технологијата на Galletti, на ниво со квалитет и сигурност. Конструкцијата овозможува модели за вертикална и хоризонтална монтажа: модели за површинска монтажа на ѕидови, подови/плафони и вградена монтажа во ѕидови/плафони, и модели со ниско тело за подна инсталација. Моделите со ниско тело за вертикална и хоризонтална монтажа се достапни по барање.

 

Достапни се 20 модели со капацитет на ладење од 1 до 11 KW, во 8 различни верзии:

За ESTRO 1.2 употребуваме материјали со врвен квалитет, кои се склопени со големо внимание посветено на компонентите, со перформанси на минимално ниво на звучност. Заоблени форми и бои кои ги задоволуваат потребите на ентериерот и архитектонските барања.

1595933690-productsestro-fl.png
 • Куќиште изработено од дебел челичен панел, странични панели, излезна воздушна решетка (под агол од 180 °) и задна решетка за отсис од ABS. 

 • Носечка структура направена од дебел поцинкуван челик, изолирано со класа 1 само-изгасувачки панел. Верзиите дизајнирани за хоризонтална монтажа се опремени со голем сад за вода.

 • Високо ефикасен топлински изменувач направен од бакарни цевки и алуминиумски обрабен со механичка експанзија, со бакарен разделник и вентил за обезвоздушување. Топлинскиот изменувач има приклучоци на лево, но може да се заврти за 180 °. По барање можно е да се инсталира дополнителен топлински изменувач за поврзување на грејниот круг, за инсталација на ESTRO 1.2 во 4-цевен систем.

 • Двоен вцицен центрифугален вентилатор, статички и динамички балансиран, произведен од анти-статички ABS, со лопатки кои имаат секција со воздушна фолија и модули за рамнотежа.

 • Електричен мотор, монтиран на лежиште отпорно на вибрации, со перманентно активиран кондензатор и термичка заштита, директно поврзано со вентилаторот, достапен во три верзии за да задоволи секаков перформанс, звучно ниво и потрошувачка на енергија: со 3 брзини, 6 брзини и тип со перманентен магнет. Единицата е опремена со единица за инвертер контрола, која може да се користи одвоено или инсталирана на самиот мотор. Овој систем овозможува прецизно подесување на брзината на ротација на моторот (контролен сигнал од 0-10 V) дури и кога максималната брзина на ротација мора да се контролира за да се намали нивото на звучност. Контролниот инвертер е опремен со просторни ќелии за прецизна контрола на позицијата на роторот и при многу мали брзини на ротација.

 • Контролни панели достапни како компоненти за контрола на температурата и подесување низ микропроцесорскиот систем кој автоматски ја регулира работата на фенкојлерот во зависност од амбиенталните услови.

Вентилоконвектор FX од Actionclima

Врвен дизајн со одличен изглед. Асинхрон мотор + 3-брзински фабрички поврзан за максимално флексибилнни перформанси. Последна генерација на вентилатор изработен од пластика со мал број на вртежи, статички и динамички балансиран, тивок при работа. Решетки за довод на воздух со дворедно контролирани жалузини за дистрибуција на воздухот во било кој правец: решетките насочени во спротивен правец ќе го зголемат ефектот на индукција, некои затворени решетки ќе ја зголемат брзината на воздушниот проток, насочување на воздушниот проток тангенцијално кон плафонот/ѕидот ќе го зголеми ефектот на Коанда, сите затворени жалузини кога единицата не е во употреба ќе спречи навлегување на прашина и нечистотии.

Високо ефикасен изменувач (бакарни цевки алуминиумски оребрени). Хидрауличните приклучоци се лево или десно (по барање, без дополнителен трошок) + можност за реверзибилност. Канал за дренажа на кондензат за брзо поврзување со цевката за дренажа за кондензат. Високо ефикасен воздушен филтер, со можност за чистење, поставен на страна за лесно извлекување при одржување. Челични делови со изработени отвори за реализација на многу различни верзии на монтажа.

Цврста компактна единица, со компоненти за монтажа кои ја олеснуваат работата на инсталатерот. Многу можности на регулација.

produzione-ventilconvettori-fan-coil-unit-fan-coil-manufacturer.png
Вентилоконвектори

Одвлажнувачи

Одвлажнувачот е уред кој го намалува и одржува нивото на влажност во воздухот. Ова обично се прави поради здравствени или термички причини за удобност, или за да се елиминира непријатниот мирис и да се спречи растот на мувла со екстракција на вода од воздухот. Може да се користи за домаќинство, комерцијални или индустриски апликации. Големи одвлажнувачи се користат во комерцијални објекти како што се затворени лизгалишта и базени, како и производствени погони или складишта за складирање.

Енекс Гроуп Инженеринг нуди одвлажнувачи од реномираниот италијански производител HiDew компанија посветена на дизајнирање, проектирање и производство на различни уреди за одвлажнување за повеќе апликации; од системи за ладење со зрачење на подот до индустриски процеси, приватни и јавни базени, заедно со системи за обновување на топлина со многу висока ефикасност, во комбинација со комплетна палета на додатоци за дистрибуција на воздухот.

Одвлажнувач за базен со рекуператор HIDEW SPR 300

Индустриски одвлажнувач за пливачки базен со висока ефикасност на рекуперација, предвиден за регулација на влажноста во просторот или превенција на кондензација, дури и при 24 часовна работа каде е потребно константно одржувањње на бројот на измени на воздухот.

 • Ладилниот циклус се одвива во куќиште изработено од врвни компоненти, во согласност со директивата 97/23/EC за сите операции за заварување и тестирање. Ладилен флуид R410A.

 • Компоненти: завоен компресор, молекуларен филтерски сушач, термостатски вентил, индикатор на течност, електромагнетен вентил, вентили за контрола и/или одржување, топлински изменувач, бакарни цевки и алуминиумски ребра.

1450341197-productsspr.jpeg
1550850854-productsSPR Flussi.png
 • Радијални вентилатори со повратни лопатки, директно прицврстени на перманентниот магнетен мотор без четкици, поради што и се обезбедува намалена потрошувачка на енергија и емисија на звук. Ова решение овозможува автоматкска контрола на протокот, со што се овозможува самостојна калибрација на единицата без мануелно подесување на клапните, секогаш одржувајќи го посакуваниот проток.

 • Капацитет на одвлажнување 302 л/ден.

 • Рециркулационен проток на воздух 2800 m3/h

 • Проток на свеж воздух 0-2000 m3/h

 • Капацитет на топловиден изменувач 17 KW

 • Ефикасност на системот за рекуперација 70%

 • Потрошувачка на енергија V/ph/Hz 400/3/50

Одвлажнувач за базен со рекуператор HIDEW SPR 210

Индустриски одвлажнувач за пливачки базен со висока ефикасност на рекуперација, предвиден за регулација на влажноста во просторот или превенција на кондензација, дури и при 24 часовна работа каде е потребно константно одржувањње на бројот на измени на воздухот.

Ладилниот циклус се одвива во куќиште изработено од врвни компоненти, во согласност со директивата 97/23/EC за сите операции за заварување и тестирање. Ладилен флуид R410A.

Компоненти: завоен компресор, молекуларен филтерски сушач, термостатски вентил, индикатор на течност, електромагнетен вентил, вентили за контрола и/или одржување, топлински изменувач, бакарни цевки и алуминиумски ребра.

1450341197-productsspr.jpeg

Радијални вентилатори со повратни лопатки, директно прицврстени на перманентниот магнетен мотор без четкици, поради што и се обезбедува намалена потрошувачка на енергија и емисија на звук. Ова решение овозможува автоматкска контрола на протокот, со што се овозможува самостојна калибрација на единицата без мануелно подесување на клапните, секогаш одржувајќи го посакуваниот проток.

 • Капацитет на одвлажнување 302 л/ден.

 • Рециркулационен проток на воздух 2800 m3/h

 • Проток на свеж воздух 0-2000 m3/h

 • Капацитет на топловиден изменувач 17 KW

 • Ефикасност на системот за рекуперација 70%

Потрошувачка на енергија V/ph/Hz 400/3/50

Одвлажнувач за базен со рекуператор HIDEW SPR 190

Индустриски одвлажнувач за пливачки базен со висока ефикасност на рекуперација, предвиден за регулација на влажноста во просторот или превенција на кондензација, дури и при 24 часовна работа каде е потребно константно одржувањње на бројот на измени на воздухот.

Ладилниот циклус се одвива во куќиште изработено од врвни компоненти, во согласност со директивата 97/23/EC за сите операции за заварување и тестирање. Ладилен флуид R410A.

Компоненти: завоен компресор, молекуларен филтерски сушач, термостатски вентил, индикатор на течност, електромагнетен вентил, вентили за контрола и/или одржување, топлински изменувач, бакарни цевки и алуминиумски ребра.

Радијални вентилатори со повратни лопатки, директно прицврстени на перманентниот магнетен мотор без четкици, поради што и се обезбедува намалена потрошувачка на енергија и емисија на звук. Ова решение овозможува автоматкска контрола на протокот, со што се овозможува самостојна калибрација на единицата без мануелно подесување на клапните, секогаш одржувајќи го посакуваниот проток.

 

 • Капацитет на одвлажнување 190 л/ден.

 • Рециркулационен проток на воздух 1600 m3/h

 • Проток на свеж воздух 0-1200 m3/h

 • Капацитет на топловиден изменувач 9.8 KW

 • Ефикасност на системот за рекуперација 70%

 • Потрошувачка на енергија V/ph/Hz 230/1/50

1450341197-productsspr.jpeg
Одвлажнувачи

Рекуператори

​Рекуператори се специјалално наменети топлиноизменувачи за размена на топлинската енергија помеѓу свежиот (надворешен) воздух и отпадниот воздух од една затворена просторија. Општо земено, тие се применуваат за искористување на топлината од отпадниот воздух со цел поефикасно загревање на свеж воздух. Бројот на измени на воздухот покажува колку често воздухот на одредена просторијата треба да се менува со свеж надворешен воздух во рок од еден час. Минималниот број на измени на воздух генерално треба да се обезбеди со правилна вентилација. За да се одреди бројот на измени на воздух, треба да се знае намената на просторијата. Доволното количество на свеж воздух е важно за снабдување со кислород и притоа отстранување на јаглерод диоксид, загадувачи и влага. 

Енекс Гроуп Инженеринг нуди рекуператори од брендот KOMFOVENT, група од 12 компании, кои работат во Литванија и други европски земји, кои развиваат производи за системи за вентилација на воздухот. Особено, тоа е голем асортиман на ефикасни единици за управување со воздухот. KOMFOVENT, исто така, произведува и други компоненти за системи за вентилација - од воздушни канали до амортизери VAV (Variable Air Volume). Производите на KOMFOVENT ја гарантираат удобноста на луѓето со снабдување со свеж воздух во просториите, но и помагаат и да се обезбеди безбедност во случај на пожар - сигурносни амортизери за пожар и чад, канали за чад и други додатоци произведени од компанијата.

Рекуператори

Производите со најнова технологија опфаќаат – опрема за големи индустриски претпријатија и производствени капацитети, канцеларии, кафулиња, хотели, како и за станови и домови за индивидуални клиенти.

DOMEKT

DOMEKT серијата на клима комори се дизајнирани за вентилација на станбени објекти со површина од 40m² до 250 m².

Еден DOMEKT уред извршува две функции:

 • Вентилација на просторијата, односно довод на свеж воздух и отстранување и рекуперација на топлина.

 • Извлекување на искористениот воздух од шпорет или тоалет и во исто време одржува баланс на потребниот и отстранетиот воздух.

Помагаат да се зачува до 92% од топлината. 

Клима коморите се комплетно подготвени за инсталација; само PLUG&PLAY. 

DOMEKT коморите се особено тивки. Компактната и универзална конструкција на клима комората помага да се интегрира како сет во кујнскиот мебел. Можно е да се закачат на ѕид, таван или да се постават на под. Уредите имаат лесна и едноставна монтажа: секоја единица има интегриран систем за контрола и се испорачува со комплетна автоматика. Серијата DOMEKT нуди стандардизиран опсег на апарати со ротационен или плочест топлински изменувач. 

Опсегот на перформансите на уредите е од 50 m³/h до 1000 m³/h.

Благодарејќи на паметниот дизајни и функционирањето на уредите, овие апарати работат со ниски трошоци. Тие се безбедни, сигурни и издржливи во работењето. Просториите се снабдуваат со филтриран воздух, што е особено препорачливо за лица со алергии.

34fc2d91ee205761ed63458a12d7.webp

RHP

RHP стандардните серии за управување со воздухот содржат ротационен разменувач на топлина и интегрирана топлинска пумпа. Оперативниот капацитет се движи од 150 m³/h  до 1500 m³/h.

Професионалните серии на RHP единиците со ротационен топлински изменувач и интегрирана топлинска пумпа за проток на воздух од 1 200 m³/h до 25 000 m³/h , можат да се изберат соодветно да одговараа на одредени професионални проекти. Интегрираната технологија за топлинска пумпа ги проширува перформансите на уредите. Единицата не само што врши вентилација туку и ги загрева и ги лади просториите. Со тоа се обезбедува висока ефикасност поради две фази на обновување на енергијата ( со ротирачки изменувач на топлина и со топлинска пумпа).

7923e6aa2718c4fc1a1fe0274015.webp

VERSO

Серијата VERSO се состои од две групи: VERSO STANDARD 1000-7000 е стандардизиран асортиман на единици за климатизација на VERSO и  VERSO PRO 10-110 единици кои се дизјанирани да одговараат на одредени професионални проекти.

Апаратите можат да бидат со рекуперација на топлина или само со единица за снабдување со воздух.

VERSO STANDARD единиците се базираат на принципот PLUG&PLAY, секоја единица има интегриран систем за контрола и се испорачува со комплетна автоматика инсталирана внатре во уредот. Протокот на воздух се движи од 1000 m³/h до 8000 m³/h .

VERSO PRO имаат широки можности за дизајн. Погодни се за внатрешна или надворешна монтажа. Секоја единица има интегриран систем за контрола и се испорачува со комплетна автоматика. Протокот на воздух се движи од 1000 m³/h до 40 000 m³/h.

8e653a335f49425c14ed8efedfeb.webp

Третман на вода

Енекс Гроуп Инженеринг е официјален дистрибутер за Македонија за производите на BWT – Best Water Technologies, европски лидер за третман на вода повеќе од 30 години.

​И самото име кажува – мисијата на BWT е да ги развива најдобрите производи и услуги за третман на вода насекаде. Водата е мисијата на BWT. 

Гаранцијата за квалитетот на производите и услугите на BWT се потврдува со постојана ревизија и сертификација од страна на независни акредитирани институции. Сите локации каде што се произведуваат BWT производите имаат воведено и унапредуваат системи за менаџмент за да се обезбеди врвен квалитет на производите.  Управувањето со квалитет е според ISO 9001 стандардите со цел да се обезбеди врвен квалитет на производите, а со тоа и задоволство на корисниците. А системите за заштита на природната средина и управување со енергија  според ISO 14001 и ISO 50001 стандардите, како и ISO 45001 стандардот за безбедност и здравје при работа во целост го поддржуваат концептот за одржливост преку сите активности на BWT. Затоа решенијата за вода на BWT обезбедуваат вода со највисок квалитет, токму на местата каде што е потребно. 

cleanwater.mk е програма за третман и филтрација на вода на Енекс Гроуп Инженеринг. Сите производи и услуги за програмата се достапни на www.cleanwater.mk

Богатото портфолио на BWT производи за третман на вода нуди бројни можности за чиста вода во вашиот дом – било да се работи за на влезот од вашиот дом на јавната водоводна мрежа или на самата чешма. BWT е предводник на пазарот со својата иновативна технологија, експертиза и знаење кои се засновани на строгите германски стандарди за квалитет на вода (DVGW). Нашата врвна технологија и продукти за третман на вода гарантираат највисоко ниво на безбедност, хигиена и комфор при секојдневната употреба на водата – еликсирот на животот во вашиот дом. BWT решенијата за третман на вода се број 1 во Европа, а во Македонија се достапни преку Енекс гроуп инженеринг. 

BWT решенија за филтрација на вода во домот на самото место (од чешмата) или преку систем за инсталација на влезот во домот 

BWT нуди оптимална заштита од бигор и корозија за вашата инсталација на вода за пиење и нуди квалитетна вода полна со важни минерали за вас. 

BWT решенија за омекнување на вода -  симбиоза на функционална заштита од каменец и модерен дизајн. Со BWT Pearl Water  системите секој туш, секоја бања станува вистинско задоволство. Мека вода е исто така нежна на сè што ќе допре: алишта испрани во мека вода се свежи, чисти и меки. Крпите стануваат меки и воздушести. Белите алишта ја задржуваат белината и не посивуваат. Приборот за јадење и садови добиваат вистински сјај. 

Хигиена и дезинфекција - Вода за пиење е најважната храна за луѓето, затоа водата е строго контролирана со државни прописи и стандарди за да ги заштити конзументите од болести и да обезбеди нивна благосостојба. Најважниот услов секогаш е водата да биде без патогени микроорганизми и да не претставува ризик по здравјето на луѓето. Со продуктите од серијата Bewades, BWT имплементира процес што врши дезинфекција без употреба на штетни хемикалии, со УВ светлина. 

BWT е докажан експерт во секторот за третман на вода, а со тоа и ваш совршен партнер за целиот спектар на технологија за базени. Планираме и дизајнираме процеси за третман на вода и развиваме иновативни технологии за снабдување со вода за да имате базен со врвен квалитет. Комбинацијата на најнапредната процесна технологија и квалитетни BWT производи гарантира дека вие во вашиот домашен базен или вашите гости и посетители во вашиот хотел ќе може да уживаат во чиста, безбедна, кристално чиста вода.

Третман на вода
bottom of page