top of page

Топлински пумпи воздух-вода 

Воздушните топлински пумпи користат бесплатна енергија од околината, работат без емисии во самата зграда, а не им е потребна ниту посебна просторија за поставување, зошто зазема многу мал простор. Енергијата од амбиенталниот воздух се употребува за системот за греење и за загревање на сервисната вода со електрична енергија. Обезбедете ефикасно греење и климатизација на еколошки начин користејќи еден од 150-те различни системи за топлинска пумпа iDM за нови згради или проекти за реновирање.

Препорачуваме:

Terra AL 60 Max воздушна топлинска пумпа

iDM воздушната топлинска пумпа AL 60 Max е дизајнирана за високи перформанси на големи објекти и работи многу ефикасно. Со топлински капацитет од 60 kW по машина - или до 600 kW во каскада - оваа топлинска пумпа ги задоволува потребите на хотели, резиденцијални и комерцијални објекти или дури и за индустриски објекти. AL Max - две машини во едно куќиште: во срцето на енергетскиот систем се сместени два завојни компресори со голем дизајниран, бакарно залемен и топлински изолиран плочест изменувач како кондензатор. Во воздушните топлински пумпи дури и испарувачите се издвоени и секој има свој, тивок вентилатор со специјално профилирачки дизајн. 

terra AL60 max.png

Terra AL Twin воздушна топлинска пумпа

Terra AL Twin е компактна топлинска пумпа со извор на воздух за надворешна инсталација и е погодна за греење и снабдување со топла вода на едносемејни и полусамостојни куќи, како и комерцијални згради.

Технологијата Twin работи со ладилен циклус и два компресори и овозможува перформанси – поврзани со префрлување на двата компресори. За време на преодните периоди, топлинската пумпа може да работи во највисокиот режим на работа со еден оперирачки мод. Како резултат на тоа, може да се постигне одличен фактор на сезонски перформанси.

Голем број имплементирани мерки за намалување на звукот обезбедуваат ниски вредности на емисија на звук.

pp_0al-twin_hu8f0678dedbefe44068992c18419516f2_674235_600x300_fit_box_3.png

Aero ILM воздушна топлинска пумпа

Компактна топлинска пумпа со извор на воздух со висок коефициент на перформанс (COP) 

Со воздушната топлинска пумпа AERO iLM, iDM Energiesysteme претставува компактно решение за греење и топла вода во индивидуални домови со многу добри коефициенти на перформанси и со тоа и мала потрошувачка на енергија. Тестиран COP од 4,32 на надворешна температура од 2°C и температура на проток на греење од 35°C според EN 14511 е највисоката вредност за компактна топлинска пумпа воздух-вода.

 

Воздушната топлинска пумпа AERO iLM на iDM е идеално решение за индивидуални објекти за домување затоа што:

 • се инсталира на мал простор, а инсталацијата е едноставна,

 • има контрола NAVIGATOR 2.0 со капацитивен дисплеј на допир во боја од 7 инчи.

 • овозможува самостојна оптимизација на потрошувачката и висока удобност

 • исклучително мала потрошувачка на енергија

 • има вграден систем за намалување на звукот SRS за режим на тивко работење,

 • има гласовна контрола на најважните функции.

aero-ilm-product.jpeg

Топлинската пумпа за воздух iDM AERO ILM е особено интересна за проектантите и градежниците. Во куќиштето со висок дизајн и тенки димензии, комбинира испарувач и топлинска пумпа на мал простор. И покрај нејзините компактни димензии, топлинската пумпа испорачува многу висок излез од надворешен медиум за воздух со коефициент на перформанс од 4,11 или 4,32. Моментално е една од најефикасните топлински пумпи за воздух со сертификат  EHPA (European Heat Pump Associations) и подобна за BAFA (Federal Office of Economics and Export Control in Germany). Системот е подготвен за приклучување, само поврзувањето со електрична мрежа и издувниот воздух однадвор, како и поврзувањето со системот за греење треба да се врши на лице место. Топлинската пумпа се контролира и се поставува со помош на iDM Navigator 2.0. Комбинира едноставна и удобна технологија за контрола со опцијата за контрола на системот преку Интернет и испраќање податоци за услугата директно до iDM.

Aero SLM воздушна топлинска пумпа

AERO SLM модуларна воздушна топлинска пумпа за ефикасно прилагодување на перформансите 

Подготовката за греење, ладење и топла вода во индивидуалните домовите е детска игра за новиот AERO SLM. Топлинската моќност на топлинската пумпа постојано се прилагодува според реалната потреба за топлина со модулација помеѓу 3kW и 11kW или 6kW - 17kW . Преку употребата на висококвалитетни компоненти и CIC (координирана инвертетрска контрола) инвертерското ладење, AERO SLM е високо ефикасна топлинска пумпа и постигнува COP – коефициент на перформанс од 4,37 или 4,50.

Добивате: 

 • Исклучително тивко работење

 • Модулација на моќност контролирана од инвертер за мала потрошувачка на енергија

 • Контрола на Navigator 2.0 со дисплеј на допир во боја од 7 инчи.

 • Поврзување отпорно мрзнење на надворешната единица

 • Можна е интеграција со фотоволтаици

 • COP 4.37 (SLM 3-11) или 4.50 (SLM 6-17) за мала потрошувачка на енергија

 • Обезбедува греење, ладење и топла вода

 • Регулирана HGL технологија за обезбедување на топла вода и за долговечност на системот,

 • Гласовна контрола на најважните функции.

Produktfoto-SLM.jpeg

Со iDM AERO SLM може да го загревате вашиот семеен дом или деловни простории во ист обем, зошто AERO SLM има широк опсег на апликации.

Топлинските пумпи iDM штедат затоа што со регулираната технологија HGL, 85% од енергијата оди во грејното коло на 35°C. Останатиот дел достигнува до 62°C за третман со топла вода и е достапен преку хигиенски резервоар за складирање со технологија за свежа вода. Хигиенската технологија за свежа вода обезбедува свежа топла вода за неколку секунди. Се чува само вода за греење, водата за пиење е секогаш свежо загреана. Ова значи дека штити од појава на микроорганизми како легионела и други бактерии. 

Топлински пумпи вода - вода и земја – вода

Геотермалните топлински пумпи ја користат бесплатната енергија од околината, работат без емисии во самата зграда, а не им е потребна посебна просторија за поставување. Енергијата од земјата или подземните води се користи за системот за греење и за загревање на сервисната вода со електрична енергија. Обезбедете ефикасно греење и климатизација на еколошки начин користејќи еден од 150-те различни системи за топлинска пумпа iDM за нови згради или проекти за реновирање. 

Terra SW Complete

Геотермални топлински пумпи работат со еколошка енергија од подземните води, длабокото дупчење, површинските колектори или соодветни други извори на топлина. Оваа геотермална топлинска пумпа за семеен дом се нарекува Complete – комплетна затоа што нашата цел беше да го изградиме системот на таков начин што ќе може да се инсталира и поврзува со многу малку труд. Она што го знаете од вашиот одмор под all inclusive - Complete од iDM го прави и за вас. Така што живеењето и благосостојбата стануваат едно.

Предности:

 • Тие се карактеризираат со максимална ефикасност, максимална удобност и максимална иновација. 

 • Капацитет на греење: 8/10/13/17kW

 • Висок коефициент на перформанс од 6,3 за мала потрошувачка на енергија

 • Систем за намалување на звукот за тивко работење

 • Навигатор контрола 2.0 за оптимизација на потрошувачката на енергија и удобност

 • Гласовна контрола на најважните функции

 • Истражување, развој и производство во Австрија

Complete е исклучително лесна за инсталација. TERRA SW Complete ви нуди моќност од 8, 10, 13 и 17 kW. Така, SW Complete може да се всели во секоја мала, но и поголема едносемејна куќа.

Terra SW complete.jpeg

Terra SWM

TERRA SWM на iDM е модулирачка топлинска пумпа со геотермален извор за ефикасно прилагодување на струјата. Подготовката за греење, ладење и топла вода за самостојни куќи е детска игра за новиот TERRA SWM. Топлинската моќност на топлинската пумпа постојано се прилагодува со модулација помеѓу 3kW и 13kW или 6kW и 17kW до вистинската потреба за топлина. Користејќи висококвалитетни компоненти и ладење со CIC (координирана инвертетрска контрола) инвертер, TERRA SWM е високо ефикасна топлинска пумпа со COP- (коефициент на перформанс) од 5,01 и 4.97.

Предности:

 • Модулација на моќност контролирана од инвертер,

 • Високиот COP од 5,01 (SWM 3-13) или 4,97 (SWM 6-17) гарантира мала потрошувачка на енергија, 

 • Навигатор 2.0 контролен систем со дисплеј на допир во боја 7 инчи, 

 • Потребен е многу мал простор за инсталација – само 0,45m2,

 • Обезбедува греење, ладење и топла вода,

 • Обезбедува и фотоволтаична контрола, (линк до пумпи и фотоволтици)

 • Контролирана HGL технологија за максимална удобност на топла вода и долг животен циклус,

 • Гласовна контрола на најважните функции.

SWM-neue-HP-1446x2048.jpeg

Геотермалната топлинска пумпа TERRA SWM е совршена за вашата зграда, без разлика дали се работи за самостојна куќа или станбен блок. Во комбинација со прстенест колектор за ровови iDM, може да се избегнат високите почетни трошоци за длабока бушотина. 

Terra SW Twin

Геотермалната топлинска пумпа TERRA SW Twin е опремена со два компресори. Ова значи дека е совршено опремен за објекти со моќност помеѓу 20/26/35/42 kW. Се прилагодува на тековната потрошувачка, при што во овој процес топлинската пумпа е особено ефикасна. Затоа, TERRA SW Twin ги исполнува сите критериуми за финансирање и ја доби ознаката за квалитет од EHPA – European Heat Pump Associations.

Предности:

 • Два компресори за излезни адаптации засновани на побарувачка,

 • Контролирана HGL технологија за максимална удобност на топла вода и

 • долг животен циклус,

 • Висок COP од 5,17 за мала потрошувачка на енергија,

 • Систем за намалување на звукот за тивко работење,

 • Навигатор 2.0 контролен систем за оптимизирање на потрошувачката и практичноста на енергија, 

 • Истражување, развој и производство во Австрија,

 • Гласовна контрола на најважните функции. 

Со моќност од 20 – 42 kW, не е проблем за TERRA SW Twin да загрева поголеми згради. Два компресори во внатрешноста на топлинската пумпа обезбедуваат дополнителна сигурност.

Produktfoto-SW-Twin.jpeg
Топлински пумпи воздух-вода 
Топлински пумпи вода - вода и земја – вода

Големи системи со топлински пумпи 

Топлински пумпи за хотели, индустриски постројки или стамбени комлекси

Топлинските пумпи се повеќе се користат во објекти со грејни капацитети од 35 kW и повеќе. Со големата топлинска пумпа TERRA MAX, iDM Energiesysteme GmbH го нуди вистинското решение и ги поддржува планерите и архитектите во дизајнот и планирањето.

Terra SW Max

За максимални перформанси и минимални барања за простор, iDM ја дизајнираше серијата големи топлински пумпи TERRA SW Max за геотермални и подземни води. Опремен со контролниот систем Navigator 2.0, iDM нуди вкупно 27 модели во различни перформанси.

Достапни се класи и верзии од 35 – 280kW – со каскадирање на неколку уреди, може да се задоволат дури и барања за моќност до 1.500 kW.

Предности и можности:

 • Висок COP од 6,07 подземни води на W 10°C/ W 35°C за мала потрошувачка на енергија,

 • Компактен дизајн со многу мал потребен простор за инсталација (приближно 1m² за 140 kW),

 • Контролирана HGL технологија за максимална удобност за топла вода и долг работен век,

 • Две посебни кола за ладење и два компресори за високо ниво на оперативна безбедност и приспособување на излезот врз основа на побарувачката,

 • Паметната конструкција обезбедува тивко работење,

 • Интелигентна контрола на Navigator 2.0 – контрола на колото за греење, каскадна контрола,комуникација со системот за контрола на згради и управување со енергија,

 • Едноставно поврзување на повеќе системи во каскада со вкупно греење со капацитет до 1.500kW,

 • Додатоци за хидраулично поврзување и резервоар за складирање на големи топлински пумпи,

 • Гласовна контрола на најважните функции.

Produktfoto-SW-Max-1.jpeg

Топлинските пумпи TERRA SW MAX можат да бидат каскадни до 1.500 kW. Типични области на примена на овие големи топлински пумпи се хотели, станбени области, комерцијални имоти или индустриски објекти.

Природно ладење 

Природното пасивно ладење со површинските системи за греење и ладење е идеално ладење дури и за жешките летни денови. Дури и во лето, енергијата на подот, ѕидот и таванот се користи за одржување на пријатна температура во вашиот простор за живеење. Две варијанти ви се достапни: особено пасивното ладење за заштеда на енергија и енормно ефикасното активно ладење.

Управување со енергијата

NAVIGATOR 2.0 за оптимизација на енергијата

Единствени на пазарот. Контролирајте го вашиот нов систем за топлинска пумпа iDM со NAVIGATOR 2.0. NAVIGATOR 2.0 е срцето на технологијата на системот iDM. Со NAVIGATOR 2.0 можете да го контролирате вашиот систем за греење, без разлика дали е преку мобилен телефон, таблет, компјутер или лаптоп. NAVIGATOR 2.0 е многу прилагодлив. Поединечно може да се контролираат до 6 грејни кола. Тоа се шест различни распореди за греење и шест различни температурни опсези во куќата.

NAVIGATOR 2.0 од iDM е подготвен за сè: дали сакате да го контролирате греењето преку Интернет, преку вашиот мобилен телефон, преку вашиот BUS комуникациски протоколи или директно. Навигаторот може да го направи сето тоа и ги запаметува поставките повеќе од една година - во оперативен дневник на SD-картичка. (Ова може да го прочита сервисен техничар.)

 

NAVIGATOR 2.0 е удобен како и целата системска технологија на енергетското семејство: го поставувате онака како што сакате да биде, и тоа е тоа - завршуваат грижите за греење и се создава благосостојба за целото семејство. iDM NAVIGATOR 2.0 го контролира вашето греење – во зависност од надворешната и внатрешната температура. Тој е усогласен со технологијата на системот iDM со греење на свежа вода и HGL. Тие загреваат, ладат и загреваат свежа вода - економично за цел живот.

Предности: 

 • Работата преку дисплеј на допир од 7 инчи, може да се постави во дневната соба,

 • Контрола на до 6 мешани кола за греење со продолжетоци на грејното коло (додатоци), што значи до 6 различни температури во просториите, 

 • Компатибилен со Navigator Pro (контрола во една соба),

 • Интегрирано снимање на количеството топлина преку податоци на колото за ладење,

 • Подготвен за паметна мрежа,

 • Искористување на електрична енергија од фотоволтаици,

 • Интернет интерфејс за интеграција на myIDM,

 • Работење преку апликација за паметни телефони (Андроид / iOS),

 • KNX интерфејс (KNX модул достапен како додаток),

 • Modbus TCP,

 • Програма за книга за греење, 

 • Снимање податоци. 

navigator.jpeg

Топлински пумпи со интергиран резервоар за топла вода

iPump Aero (iPump A) воздушна топлинска пумпа

Со iPump, iDM Energiesysteme ја претставува најновата иновација во воздушните топлински пумпи. Внатрешната единица, која изгледа како парче мебел, може лесно да се интегрира во постоечкиот внатрешен дизајн, а надворешната единица во фасадниот елемент и со изгледот како веницијанер ролетни лесно се прилагодува на околината. Со површина од само 0,45m², оваа топлинска пумпа освен што зазема малку простор, едноставна е и за транспортот и може да помне низ било која врата. Интегрираниот резервоар за топла вода има капацитет до 432l и на тој начин обезбедува доволно вода за сите во куќата. Достапна е во моќност од 2kW - 7kW и 3kW - 11kW.

Оваа топлинска пумпа е идеална за вашиот дом зошто обезбедува:

 • Оптимизиран годишен фактор на изведба преку технологија на инвертер (модулирање),

 • Режим на подготвеност: Сите потрошувачи на струја се исклучени,

 • Едноставно ракување преку екран на допир од 7" во боја,

 • Далечинско одржување и контрола преку BUS комуникациски протоколи, интернет, апликација

 • Гласовна контрола на најважните функции. 

Со површина од само 0,45m², iPump A бара исклучително мал простор, а интегрираниот резервоар за топла вода од 200l, што исто така заштедува простор во вашиот дом. iPump A е вашиот совршен партнер во семејниот дом.

Produktfoto-iPump-A.jpeg

iPump Т 2-8 и Т 3-13

Без разлика дали ќе изберете подземна или геотермална топлинска пумпа – iDM го има вистинското решение за вас со iPump T! Покрај греењето и ладењето, iPump нуди максимална удобност – за неколку секунди, интегрираниот резервоар за складирање обезбедува доволно топла вода – на барање до 75°C. Како резултат на тоа, се спречува формирање на микроорганизми како легионела и други бактерии. Големини на моќност од 2kW – 8kW и 3kW – 13kW.

Предности:

 • Исклучително тивко работење,

 • COP 4,71 (iPump T 2-8) или COP 5,01 (iPump T 3-13),

 • Контролен систем NAVIGATOR 2.0 со 7“ дисплеј на допир во боја,

 • Потребен е многу мал простор за инсталација - само 0,45m²,

 • Обезбедува греење, ладење и топла вода,

 • Интеграција со фотоволтаици,

 • Гласовна контрола на најважните функции

Компактната топлинска пумпа контролирана од инвертер со интегрирано складирање на вода за пиење поставува нови стандарди за ефикасност и удобност.

Produktgalerie-iPumpТ.jpeg

Фотоволтаик и топлинска пумпа 

Без разлика дали ќе изберете подземна или геотермална топлинска пумпа – iDM го има вистинското решение за вас со iPump T! Покрај греењето и ладењето, iPump нуди максимална удобност – за неколку секунди, интегрираниот резервоар за складирање обезбедува доволно топла вода – на барање до 75°C. Како резултат на тоа, се спречува формирање на микроорганизми како легионела и други бактерии. Големини на моќност од 2kW – 8kW и 3kW – 13kW.

За oбезбедување на максимална независност од енергетскиот систем и цените на енергенсите одберете комбинирано решение на топлинска пумпа и фотоволтаик: 

 • Navigator 2.0 pro на iDM ја штити животната средина поради тоа што ја зголемува енергетската ефикасност на топлинските пумпи во комбинација со фотоволтаичните системи. 

 • Navigator 2.0 pro користи временска прогноза пред сè во комбинација со фотоволтаични системи. Го избира оптималното време на работа на топлинската пумпа. Може да заштедите до 27% во трошоците за енергија ако комбинирате iDM топлинска пумпа со енергетскиот менаџер Navigator 2.0 pro и фотоволтаичен систем.

 • Моќноста на фотоволтаичниот систем може да комуницира со iDM топлинската пумпа преку различни сигнали (0-10V, S0,итн.). Комуникацијата преку интелигентна мрежа е можна преку вкрстување на SOLAR-LOGTM контролер за потрошувачка на енергија, SMARTFOX систем за менаџирање на енергија, FRONIUS Symo инвертери, E3DC системи и FENECON систем за менаџирање на енергија.

Одберете iDM топлинска пумпа со Navigator 2.0 pro и комбинирајте ја со фотоволтаици.

Топлински пумпи со интергиран резервоар за топла вода
Фотоволтаик и топлинска пумпа 
Големи системи со топлински пумпи 
Природно ладење
NAVIGATOR 2.0

Бојлер за топла вода 

Топлата вода е најважната помошна задача во iDM Systemtechnik. Неколку компоненти играат улога во обезбедувањето дека водата е свежа, хигиенска и подготвена навреме на саканата температура: технологијата HGL во топлинската пумпа, хигиенскиот систем со интелигентна технологија за складирање на слоеви, станицата за свежа вода надвор од хигиенскиот систем и менаџерот за топлинска пумпа NAVIGATOR, кој има сè под контрола.

iDM Hygienik

Водата се загрева само кога ви е потребна. Водата во Hygienik само се грее. Тоа значи дека вашата топла вода за пиење, перење и плакнење е секогаш свежа. Hygienik е резервоар за складирање топла вода и бојлер за вода за пиење за сите постоечки системи за греење. Системот за свежа вода Hygienik ви нуди хигиенска и удобна технологија за свежа вода.

Карактеристики: 

 • Плочен изменувач на топлина од не'рѓосувачки челик - без обоени метали,

 • Заштедува простор – еден резервоар за складирање за греење и топла вода, 

 • Технологија на свежа вода за хигиенска топла вода и високо ниво на удобност,

 • Мултивалентен систем погоден за реновирање и интеграција со соларни панели,

 • Оптимизирани приклучоци за работа со топлински пумпи, 

 • Ново за соларни системи: Hygienik 825/25 и 35 со вентил за мешање, плоча за одвојување на слоеви и разменувач на топлина со мазна цевка 2,8m2. 

hyg.jpeg

ХИГИЕНИК 2-ВО-1 РЕЗЕРВОР ЗА СКЛАДИРАЊЕ

Hygienik е 2-во-1-слоен резервоар за складирање: топлата вода за греење е достапна за загревање на водата за пиење во горниот дел. Посебниот, долен дел го сместува резервоарот за складирање со тампон за греење на ниски температури. Кога е вклучена топла вода во тушот, кадата или мијалникот, изменувачот на плочи од надворешната страна на системот Hygienik ја пренесува топлината од грејната вода во водата за пиење; брзо и хигиенски. Вашите придобивки: ја користите енергијата од топлинската пумпа двапати, сигурна заштита од бактеријата легионела и можете да се истуширате или да се бањате. 

Внесете подобар квалитет во вашето живеење. Флексибилноста на системот значи дека е компатибилен со кој било систем за греење, без разлика дали е дрво, гас, пелети, соларна енергија, топлинска пумпа, масло или која било комбинација од различни системи – достапно е соодветно поврзување за секој систем. Технологијата на слојниот резервоар за складирање iDM овозможува подобрена употреба на содржината на топлина и затоа помага да се намалат емисиите за истовремено да се зголеми работниот век на вашиот резервоар за масло или гас.

Системот Hygienik обезбедува снабдување со топла вода заедно со технологијата за полнење на топол гас (HGL). Цевката HGL испорачува температури до 60°C во горниот дел од тампон резервоарот, додека поголемиот дел од енергијата се користи за грејното коло на околу 35°C.

Станицата за свежа вода iDM (надворешен разменувач на топлина) обезбедува удобно снабдување со хигиенска топла вода за неколку секунди.

Бојлер за топла вода
bottom of page